AHKAR-UL İBÂD


AHKAR-UL İBÂD
Kulların en hakiri

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.